Ztrácí se někdy vaše dítě ve svém prožívání a vy máte pocit,
že ztrácíte jeho?
Víte, že vás k sobě volá, ale nevíte, jak k němu?

Toužíte se dětem v jejich emocích přiblížit, ale nevíte, jaká slova použít? Nevíte, jak se ptát na jejich smutek, strach či zklamání? Jak s nimi mluvit o sebedůvěře a sebelásce, ale také o sobectví, vzteku či bezmoci?

Přejete si, aby děti dokázaly své emoce rozeznat u sebe i druhých,
rozuměly, kdy přichází, co sdělují a jak jim mohou pomáhat?

Chcete vnést do vaší rodiny více radosti
a rozvíjet hravě emocionální dovednosti dětí?

Vydejte se spolu s dětmi laskavější cestou světem emocí.

emoční karty, které otevírají dětské srdce

PhDr. Jana Kubíčková, PhD. 

Buďte pro děti majákem
v rozbouřeném moři jejich emocí
a podejte jim ruku pomocí emočních kartiček,
které přeloží  jejich řeč.

Objednejte si největší sadu emočních karet pro děti:
jedinečnou prožitkovou, edukační a terapeutickou pomůcku
a uceleného průvodce světem emocí. CZ i SK verze.

Představte si,

že vaše dítě umí již ve věku dvou či tří let své emoce pojmenovat a rozeznat je u sebe i druhých. Ví, proč se tak cítí, a umí své emoce včas zastavit.

Představte si,

že vytvoříte prostor, ve kterém vám děti budou důvěřovat a budou sdílet své prožitky přirozeně a s radostí. Budete vědět, jak s nimi mluvit, když prožívají něco těžkého i radostného.

Představte si,

že vaše dítě rozumí, proč je každá emoce důležitá, i když je nepříjemná nebo bolí. Představte si hravou pomůcku, díky které proměníte každou emoci ve vaší rodině na radost.

co jsou emoční karty tisíc tváří radosti?

 • Nejrozsáhlejší poznávací sada kartiček emocí pro děti v tištěné podobě a dostupná v české, slovenské a již brzy také v anglické verzi.
 • Hravá pomůcka pro vědomé rodičovství a každodenní spolubytí s dětmi, ale také ucelený terapeutický a edukační nástroj pro děti bez omezení věku.
 • Nejedná se jen o karty emocí. Součástí sady karet jsou další materiály: Pracovní sešit s tipy na hry a aktivity dle věku dětí, Průvodce světem emocí s otázkami a úkoly pro každou kartu, Samostatné textové kartičky ke všem kartám, 2 velké Komunikační karty pro rodiče, 3 doplnkové karty pro děti s pravidly pro vyjadřování emocí a další. Získáváte tak celostního průvodce na cestě citového vývoje dítěte.
 • Účinným, srozumitelným a laskavým způsobem učí děti jednotlivé emoce poznávat u sebe a druhých, porozumět jim a přijmout je za své.
 • Byly vytvořeny na základě nejnovějších principů psychologie emocí, dětské vývojové psychologie, neuropsychologie a vědomého rodičovství.

jak emoční karty vypadají?

pro koho jsou emoční karty určeny?

 • Pro všechny rodiče a děti: karty byly vytvořeny primárně pro předškolní
  a mladší školní věk, jsou však srozumitelné a přitažlivé i pro děti mladší i starší
 • Pro průvodce a učitele ve všech dětských skupinách, lesních klubech, jeslích, školkách a školách
 • Pro dětské psychology, psychoterapeuty, speciální pedagogy a všechny pomáhající profese, které pracují s dětským prožíváním

co přináší emoční karty dětem

 • Naváží zdravý vztah se všemi svými emocemi
  Děti se učí, že každá emoce je důležitá a může jim pomáhat, když budou správně používat její sílu a dary. Přestanou se stydět za svůj strach, bát svého smutku, vinit za svůj vztek.
 • Naučí se věnovat pozornost tělesnému prožívání
  Začnou si všímat svých pocitů včas a předejít emoční reakci.
 • Naučí se pojmenovat a rozeznávat pocity u sebe a druhých
  Začnou lépe rozumět tomu, co se děje v nich i kolem nich.
 • Porozumí, proč každá emoce přichází a jak jim může pomáhat
  Emoce se promění z velkého strašáka na velkého průvodce životem.
 • Mohou vyjádřit a sdílet své pocity v bezpečném prostoru
  Potvrzení vlastních emocí vede k posílení pozitivního sebeobrazu, sebehodnoty a sebepřijetí.
 • Zmírní své pocity studu, nepochopení či osamělosti
  Získávají zkušenost, že je někdo vnímá, rozumí jim, a že mohou prožívat své bytí tak, jak potřebují, aniž by je někdo kritizoval či srovnával.
 • Posilují sebeovládání, odolnost a celkové zdraví
  Pocit dítěte, že rozumí svým emocím, a že někdo rozumí jemu, vede k tomu, že touží své emoce zvládat samo a nacházet řešení. Pomáhá mu to předcházet hromadění stresu a posiluje jeho celkovou odolnost.

co přináší emoční karty rodičům

 • Poznáte radosti a starosti vašich dětí
  Dozvíte se, kdy vaše dítě prožívá radost nebo smutek, čeho se bojí nebo co si přeje. Zachytíte emoce, které by jinak zůstaly nepovšimnuty.
 • Posílíte vzájemnou důvěru
  Dítě získá důvěru, že se vám může svěřit s tím, co prožívá. Vy získáte důvěru, že dítě své emoce zvládne.
 • Budete se ve svém rodičovství cítit radostněji a sebejistěji
  Naučíte se klást dětem otázky a mluvit s nimi tak, že je to bude posilovat celý život.
 • Získáte zábavnou a smysluplnou hru pro celou rodinu
  Naučíte se podporovat zdravé prožívání dětí v nejrůznějších hrách a aktivitách.
 • Natrénujete si zvládání emocí v klidu
  Můžete se vrátit k jakékoli emoční situaci v minulosti a vyřešit ji v klidu, když dítě dokáže lépe vnímat a učit se.
 • Posílíte celkové zdraví dětí
  podporou zdravých emočních vzorců předcházíte u dětí chronickému stresu a posilujete jejich fyzickou odolnost a imunitu.
 • Poznáte své dítě takové, jaké doopravdy je
  Naučíte se vnímat to, co se opravdu děje a neztotožňovat dítě s jeho emocemi. Porozumíte, co se schovává za dětským vzdorem, sourozeneckými hádkami, za dětskou uzavřeností či nesmělostí.
 • Zlepšíte seberegulaci a odolnost dětí
  Pokaždé, když rodič reaguje na emoci dítěte klidně a laskavě, pomáhá mu získat porozumění a předejít emoční reakci. Dochází k vytvoření nových mozkových propojení, díky kterým zvládne příště emoci lépe.

využití emočních karet ve vzdělávacím, poradenském
či terapeutickém prostředí  

 • Vytváří nehodnotící a laskavý prostor, ve kterém může dítě bezpečně a hravou formou projevit, co prožívá.
 • Jsou cennou prožitkovou pomůckou, která nabízí dětem i dospělým jedinečný
  způsob emoční očisty.
 • Jsou účinnou komunikační a vizualizační pomůckou pro děti s poruchami řeči, komunikace nebo učení, pro děti s PAS nebo v rámci výuky cizích jazyků.
 • Nabízí bezpočet zábavných, vzdělávacích i terapeutických technik, ve kterých
  může dítě poznávat sebe a druhé a ve kterých vy můžete poznávat dítě takové,
  jaké doopravdy je.

co vše najdete v balíčku

56 emočních karet

Ucelená poznávací sada emočních karet pro děti

 • Oboustranně ilustrované karty velikosti A6, které umožňují celostní porozumění emocím
 • 28 příjemných a 28 nepříjemných prožitků rozdělených do 18 trojic příbuzných emocí. Každá trojice je zobrazena třemi odstíny jedné barvy a společně pokrývají celé barevné spektrum. Sadu doplňuje bílá karta Důvěry
  a černá karta Nedůvěry
 • Sadu kartiček doplňují 3 doplnkové karty: Seznam emocí, Emoční kompas (8 kroků k vědomému prožívání a zvládání emocí)
  a 5 pravidel pro laskavé vyjadřování emocí

Dvě komunikační karty pro rodiče

Dvě oboustranné a barevné komunikační karty velikosti A5 pro rodiče a všechny průvodce dětí 

 • Jak se spojit s dítětem v emoci: 6 kroků, jak se spojit s dítětem v jakékoli emoci a proměnit ji
  na příležitost posílit dítě, vás i váš vztah
 • Jak mluvit s dítětem o emoci: Jak se ptát a jaké slova použít, když dítě prožívá něco těžkého, ale také radostného. Otázky podporující vědomé prožívání, vědomé zvládání a emoční růst dětí 

Průvodce světem emocí

Barevná 32stránková pracovní kniha A5, ve které najdete ke každé emoční kartě 3 otázky a 1 úkol

 • Poznejte radosti a starosti vašich dětí. Poznejte,
  kdy děti prožívají radost, smutek, vztek či vděčnost, čeho se bojí nebo kdy jsou spokojené
 • Zeptejte se dětí na nejdůležitější otázky, které je budou posilovat celý jejich život
 • Pomozte dětem prožít si každou emoci 
  ve všímavých aktivitách

Tipy na hry a aktivity s kartami

12stránková pracovní kniha A5, ve které najdete inspirace k využití emočních karet dle věku dětí

 • Získejte tipy na hry a aktivity s emočními kartami rozdělenými dle věku dětí
 • Využijte emoční karty v hravých, prožitkových, didaktických i terapeutických aktivitách
 • Inspirujte se aktivitami, které sledují všech
  8 kroků vědomého prožívání a zvládání emocí
 • 56 textových kartiček ke každé emoční kartě: Vystřihněte si tyto kartičky a přečtěte je dětem. Nechte děti hledat, ke které emoční kartě patří, a které další emoce v nich najdou.

Dopis dětem

Jeden z nejdůležitějších dopisů, který kdy vaše děti dostanou a který jim laskavým způsobem představuje jednotlivé emoce, jejich význam, a učí je, jak s nimi zacházet .

Krabici a 2 bavlněné pytlíčky

Kartičky jsou dodávány v originální krabici a ve dvou krásných plátěných pytlíčcích. Pytlíček je vyroben v chráněné dílně
v České republice a je ze 100% bavlny.

v čem jsou emoční karty unikátní?

 • Originální ilustrace smajlíků
  Aby děti dokázaly emocím porozumět, potřebují ilustrace, které jsou srozumitelné a jednoznačné. Pro zobrazení prožitků byli vytvořeni oblíbení smajlíci, kteří jsou nejuniverzálnějším emočním symbolem a pomáhají dětem vnímat emoce jako oddělenou bytost.
 • Ucelený průvodce emocemi
  Pro celostní porozumění emocím najdete na kartách kromě výrazu smajlíků také název, popis a situační znázornění, a v přiloženém sešitu 3 otázky a 1 úkol ke každé kartě.
 • Využití psychologie barev
  Sada karet byla navržena jako pomůcka využívající psychologické působení barev a najdete v ní celé barevné spektrum. Každá trojice příbuzných emocí má svou barvu a je zobrazena třemi odstíny. Emoční karty lze využít v jakýchkoli prožitkových či tvořivých hrách založených na práci s barvami.
 • Rozdělení karet
  V emočních kartách najdete 56 emocí rozdělených na 28 příjemných a 28 nepříjemných prožitků. Dle vlastností jsou prožitky dále rozděleny do 18 trojic, které doplňuje karta důvěry (bílá karta) a nedůvěry (černá karta). V kartičkách můžete hledat jejich protiklady, poznávat jejich různou intenzitu či učit se rozlišovat emoce, které se vztahují k sobě samému, ke druhým či ke světu kolem.
 • Teorie emočních karet
  Karty byly vytvořeny na základě originálního modelu Emočního kompasu, který učí 8 kroků vědomého prožívání: všímavost k tělesnému prožívání, sebeporozumění, sebepřijetí, sebeuvědomění, seberegulaci, odolnost, empatii, emoční svobodu.
 • Vážka jako emoční symbol
  Na zadní straně najdete ilustraci vážky odrážející se ve vodní hladině. V starých kulturách byla vážka symbolem seberealizace, transformace, zralosti a rovnováhy myšlenek a emocí. Její křídla dokážou jedinečným způsobem lámat světlo a zářit všemi barvami. Vyjadřuje radost a lehkost bytí a schopnost ukázat všechny barvy svého já.

kdo je autorkou emočních karet

Jmenuji se Jana Kubíčková a jsem milující mámou dvou dětí, psycholožkou, celostní terapeutkou a autorkou projektu Tisíc Tváří Radosti. Mou celoživotní vášní je práce s emocemi a hledání cest uzdravení emočních zranění. Jsem autorkou u nás první publikace na téma transgeneračního přenosu rodinného traumatu a zdrojů jeho uzdravení. Několik let jsem doprovázela rodiny, které zažívaly přenášení emocionálních traumat a opakované násilí po více generací.

Hluboce věřím, že pokud v rodinách a ve vzdělávacím systému uděláme vědomé místo pro rozvíjení sebehodnoty a emocionálních dovedností dětí, vybavíme je do života dary, které budou sloužit jim i jejich dětem.
Díky kterým se žádná emoční bolest nebude předávat dál.

Věřím, že emoční karty, které jsme pro vás připravili,
jsou cenným průvodcem, který vás povede na této cestě.

materiál a kvalita emočních kartiček

Na výrobě karet jsme si dali opravdu záležet, aby vám dlouho sloužily a dělaly radost.

 • Karty jsou formátu A6 (105 x 148mm) a mají tedy ideální velikost pro práci a hru
  s dětmi. Jsou dostatečně velké, aby byly pro děti srozumitelné a přitažlivé,
  a současně dostatečně skladné, aby je bylo možné kamkoli nosit s sebou
  a vešly se i do nejmenších ručiček.
 • Jsou vyrobeny z kvalitního křídového papíru o gramáži 350 g/m2. Jejich odolnost zvyšuje povrchová laminace a odolají i zašpinění nebo mokrým dětským ručičkám. Karty mají zakulacené rohy, takže se s nimi příjemně pracuje a nedochází k ohýbáním rohů.
 • Kartičky jsou dodávány ve dvou krásných plátěných pytlíčcích. Pytlíček je vyroben v chráněné dílně v České republice a jeho materiálem je 100% bavlna. Nemusíte se bát, že se karty ztratí nebo poškodí a děti je mohou nosit všude s sebou.

Cena Emočních karet je 980 Kč

Hodnota, kterou vám kartičky přináší:

 • Hra s emočními kartami změní od základů způsob, jakým emoce s dětmi prožíváte, zvládáte a mluvíte o nich.
 • S emočními kartami Tisíc Tváří Radosti nezískáváte jen karty, ale také 5 dalších plnohodnotných bonusů v tištěné podobě, které dělají z celého produktu uceleného průvodce emočním vývojem dětí.
 • Získáte nejcennější chvíle, které lze v rodičovství prožívat, kdy děti sdílí své prožívání a mluví o svých radostech i starostech přirozeně a s důvěrou.
 • Vytvoříte prostor, ve kterém vám děti důvěřují, a ve kterém vy důvěřujete jim. Jako rodiče nemůžete dětem nic cennějšího dát ani nic cennějšího získat.

Posílení pozitivního sebeobrazu, sebehodnoty a sebedůvěry dětí,
díky kterým vstupují do života s přesvědčením, že mohou zvládnout vše, co si přejí, je pravděpodobně tím nejdůležitějším rodičovským úkolem.

Emoční karty jsou investicí do emočního vývoje dětí, která bude po zbytek života sloužit jim i jejich dětem.

Co když se vám kartičky nebudou líbit?

Hodně mi záleží na tom, abyste byli spokojení, a proto vám nabízím 14denní garanci vrácení peněz. Když po rozbalení zjistíte, že kartičky nejsou to, co jste si přáli, můžete je nepoužité a v původním obalu zaslat zpátky a já vám bez otázek vrátím peníze v plné výši.

Možná vás teď napadají některé otázky či myšlenky:

 • NEVÍM, JAK MOHU EMOČNÍ KARTY S DĚTMI VYUŽÍT ...
  Emoční karty byly vytvořeny pro každodenní spolubytí s dětmi a mohou vás doprovázet ve všem, co spolu děláte, o čem si povídáte či v každé situaci, kterou řešíte. Součástí balíčku je také průvodce s otázkami a úkoly, sešit s tipy na hry
  a aktivity dle věku dětí, komunikační karty pro rodiče a další. Možnosti, jak využít karty ve tvořivých, prožitkových či vzdělávacích hrách najdete také v samostatném článku: Tipy na hry a aktivity s emočními kartami
 • NA MÉ DĚTI NIC NEPLATÍ, PROŽITKOVÉ HRY JE NEBAVÍ ...
  Jako psycholožka a máma jsem kartičky vytvářela společně s dětmi a vychází bezprostředně z jejich vnímání a prožívání. Není to jen další naučná pomůcka, ale komunikační nástroj, který mluví jejich řečí, má známé a sympatické ilustrace
  a umožňuje jim vyjádřit to, co prožívají. Každé dítě touží sdílet své pocity a zvládat je, pokud cítí, že své nejbližší zajímá a chtějí ho opravdu poznat.
 • KARTIČKY JSOU PŘÍLIŠ DRAHÉ ...
  Karty Tisíc Tváří Radosti jsou nejrozsáhlejší a nejucelenější sadou emočních karet
  pro děti na světovém trhu. Součástí balíčku je 56 karet emocí, 3 doplnkové karty,
  2 komunikační karty velikosti A5 pro rodiče, 2 krásné bavlněné pytlíčky a 2 pracovní sešity: Tipy na hry a aktivity s emočními kartami a Průvodce světem emocí, ve kterém najdete 3 otázky a 1 úkol pro každou kartu. Karty jsou většího formátu A6, mají zaoblené rohy, jsou barevné, oboustranně ilustrované a s povrchovou úpravou. Na jejich kvalitě jsme si dali opravdu záležet, aby vám dlouho vydržely.
  Posílení emocionálních dovedností, pozitivního sebeobrazu, sebehodnoty
  a sebedůvěry dětí, které vám karty přinesou, je pravděpodobně tím nejcennějším darem, kterým můžete děti do života vybavit.
 • NEVÍM, JESTLI DĚTI NEJSOU PRO KARTY PŘÍLIŠ MALÉ NEBO VELKÉ
  Emoční karty byly vytvořeny primárně pro předškolní a mladší školní věk. Jejich ilustrace a texty však byly přizpůsobeny tak, aby byly srozumitelné pro děti mladší
  i starší, a tedy bavily děti a dospělé bez omezení věku.
 • JE JISTÉ, ŽE BUDOU MÉ DĚTI KLIDNĚJŠÍ …? PŘESTANOU SE KONEČNĚ VZTEKAT …?
  Záměrem emočních kartiček není, aby se děti nevztekaly, ale naučily se vztekat správně. Aby se naučily rozumět tomu, co se v nich děje, neztotožňovat se se svými emocemi a nevinit za ně sebe či druhé. Když dítě rozumí vlastním prožitkům
  a ví, že mu rozumí druzí, dokáže své emoce lépe ovládat, vyjadřovat je laskavěji
  i předcházet zbytečně silným emočním reakcím.

Reference

Jsem na mateřské 9 let a intenzivní emoce jsou u nás na denním pořádku. Snažíme se s dětmi mluvit o emocích otevřeně, ale zjistila jsem, že otevřená komunikace nestačí, děti si potřebují umět emoce představit, “ohmatat si je”, hrát si s nimi…Emoční karty jsou naprosto jedinečnou pomůckou. Ilustrace jsou trefné a děti baví. Nemusím složitě vysvětlovat a děti ihned pochopí i karty jako lhostejnost nebo sobectví. Jsou šťastné, že mohou mluvit o tom, co prožívají. Nevěřila jsem, že najdu hru, která bude bavit jak dvouletého, tak jedenáctiletou. Jsem vděčná i za komunikační karty pro rodiče. Jsme si teď mnohem blíž.
Hanka Vyslyšelová logopedka, máma 4 dětí
Během své praxe jsem měla možnost vyzkoušet několik různých emočních pomůcek, abych děti rozmluvila a navázala s nimi vztah v různých krizových situacích. Se žádnými jsem nebyla úplně spokojená, dokonce jsem si vyráběla vlastní emoční karty a stupnice pro intenzitu emocí. Kartičky Tisíc tváří radosti jsou přesně to, co jsem hledala. Jsou barevné, zábavné, srozumitelné, a děti ihned zaujmou a rozmluví. S dětmi tak můžeme probírat i složitější emoce, kterými prochází, a díky kartičkám jim nemají problém rozumět.
Veronika Smetánkovádětská psycholožka

Emoce je NEJVĚTŠÍ DAR, který vám dítě dává.
Vždy, když se bojí, zlobí se či neposlouchá, promlouvá k vám
tou nejpřímější řečí, ve které je zakódované vše, co potřebuje.
Emoční karty pomáhají tuto řeč přeložit.

Potřebujete se na něco zeptat?
Nebo s něčím pomoci?

Napište mi na info@tisictvariradosti.cz,
ráda vám pomohu. 🙂