AKČNÍ CENA do 16.11.

890 Kč/37 €

NOVINKA! Afirmační a všímavé karty pro děti
pro rozvíjení sebedůvěry, sebeúcty a laskavosti

Jedinečná zážitková pomůcka pro smysluplné trávení času s dětmi na jejich cestě objevování sebe sama a rozvíjení zdravého vztahu
k sobě, druhým a světu kolem

 • 105 krásně ilustrovaných motivačních karet velikosti A7
  pro každodenní využití doma, ve školách a školkách, v kroužcích
  či pro pracovníky pomáhajících profesí pracujících nejen s dětmi
 • Nejrozsáhlejší MINDFULNESS pomůcka pro děti na českém
  a slovenském trhu v nádherném barevném provedení 7 čaker
  a jejich symbolů
 • V kartách na děti čeká 7 zvířecích průvodců, kteří je povedou na cestě objevování 7 archetypálních témat odvahy, tvořivosti, radosti, laskavosti, vnitřního klidu, jedinečnosti a přátelství
 • Na této cestě je bude doprovázet 49 afirmací, které pomáhají dětem objevovat své vnitřní dary, kvality a dovednosti a 49 všímavých úkolů, které pomáhají tyto kvality rozvíjet ve vnějším světě. Každý den tak mohou děti v kartičkách najít: 1 pozitivní myšlenku o sobě samém či o druhých a 1 všímavý úkol či otázku na procvičování svých dovedností a laskavých skutků
  vůči sobě, světu a druhým
 • Nádherný a smysluplný dárek pro děti, rodiče, učitele či jiné průvodce dětí, nebo zážitková pomůcka do dětského kolektivu
 • TIP: Darujte (si) Afirmační kartičky společně s Afirmačními plakáty, které svými ilustracemi na karty krásně navazují
 • UCELENÁ ZÁŽITKOVÁ POMŮCKA
  V sadě najdete 105 afirmačně-motivačných kartiček a kartiček se všímavými otázkami a úkoly na 7 důležitých témat, kterými je možné obohatit prožitkové, tvořivé, edukační či volnočasové aktivity, ale také terapeutickou práci či smysluplné rozhovory s dětmi.
 • KVALITA KARTIČEK
  Karty mají velikost A7 (74 x 105mm), jsou vyrobeny z kvalitního laminovaného křídového papíru o vysoké gramáži 350 g/m2 a mají zakulacené rohy. Jsou tedy ideální pro využití v rámci práce a hry s dětmi.
 • DOSTUPNÉ ČESKY I SLOVENSKY
  Vyberte, kterou variantu si přejete objednat. Následně můžete přidat další emoční pomůcky. 

PŘEJETE SI UMĚT SE PTÁT DĚTÍ NA TO DŮLEŽITÉ?

7 témat a 7 zvířecích průvodců pro smysluplnou hru, aktivity a rozhovory s dětmi

Odvaha, síla, vytvalost, sebedůvěra

Odvaha, síla, vytrvalost, sebedůvěra

Laskavost, soucit, odpuštění

Jedinečnost, přátelství, jednota

Tvořivost, změna, zvědavost

Klid, mír, komunikace, respekt

Radost, vděčnost, pozitivita, naděje

Poznání, intuice, svoboda, pravda

Jak Afirmační karty používat

Karty jsou vhodné pro děti od 4 let a využít je můžete v dětských kolektivech, ve školách a školkách, na workshopech či táborech, v zájmových kroužcích, v tvořivých či zážitkových aktivitách, v individuální práci s dítětem, v pomáhajících profesích či v každodenním spolubytí s vlastními dětmi. Jejich využití v rámci práce či hry s dětmi je neomezené. Děti je mohou používat individuálně – vytáhnout si každý den 1 kartu a 1 úkol z aktuálního tématu, nebo mohou karty obohatit nejrůznější aktivity v dětských kolektivech, stát se součástí ranního kruhu ve třídě, na táborech, workshopech či na oslavách. Mohou být přínosným doplňkem pro dětské či školní psychology, v rámci práce s dětmi se speciálními potřebami, v krizovém poradenství či v terapii. 
 

podpořte děti v rozvíjení 7 pozitivních kvalit hravou a laskavou formou

GEPARD: Odvaha, síla, vytvalost, sebedůvěra

KOLIBŘÍK: Radost, vděčnost, pozitivita, naděje

VELRYBA: Klid, mír, komunikace, respekt

NOSOROŽEC: Jedinečnost, přátelství, jednota

LIŠKA: Tvořivost, změna, pomíjivost, zvědavost

SRNKA: Laskavost, soucit, sebeláska, odpuštění

OREL: Poznání, intuice, svoboda, pravda

Co jsou Afirmace a proč je učit i děti

Žádná slova nejsou pro děti jen slova. Jsou to stavební jednotky jejich sebeobrazu, sebehodnoty a sebevědomí.
Je nesmírně důležité, jaké myšlenky o sobě v sobě nosí, protože tyto myšlenky se formují v celoživotní přesvědčení o sobě samém. 

 • Afirmace neboli pozitivní osobní tvrzení mění způsob, jak o sobě smýšlíme, co prožíváme a jak mozek zpracovává nové informace.
 • Tyto posilující věty pomáhají zaměřit pozornost na pozitivní myšlenky o sobě samém, upevnit svou sebedůvěru a sebeúctu, ovlivnit to, jak se dítě cítí a jak prospívá, a formovat tak hluboká vnitřní přesvědčení, která nám každodenně připomínají, kdo jsme a jací jsme.
 • Každá myšlenka, která pomáhá dětem objevit, uznat a ocenit to, kdo jsou a jaké jsou, nebuduje jenom jejich pozitivní sebepojetí. Dodává jim odvahu ukázat tyto kvality ve vnějším světě. Dělat rozhodnutí, která jsou v souladu s jejich dary, potenciálem a jedinečností.
 • V kartičkách děti najdou celkem 49 afirmací (7 afirmací z oblasti 7 témat), které jim pomáhají každodenně si připomínat pozitivní myšlenky o sobě samém i o druhých, a budovat tím jak své zdravé sebepojetí, sebedůvěru a sebeúctu, tak laskavý vztah ke světu kolem nich.

Co je Všímavost a proč ji rozvíjet u dětí

Všímavost neboli mindfulness je pozornost zaměřená na přítomný okamžik. Pomáhá nám uvědomovat si to, co právě děláme, co se děje v nás nebo okolo nás. V dětském vývoji má nezastupitelné místo.

 • Pomáhá dětem vnímat přítomnost skrze své smysly a nesoustředit se na minulost ani budoucnost
  Pomáhá zaměřit pozornost na sebe, ale také na okolní svět a na druhé. Pomáhá nevnímat to, co není tady a teď důležité.
 • Pomáhá uklidnit se a zvládnout stres či náročné situace
  Je cenným nástrojem, jak pracovat s náročnými situacemi a těžkostmi, které jim v životě vstoupí do cesty.
 • Pomáhá dostat pod kontrolu myšlenky i emoce
  Všímavost je založena na jednoduchém neurologickém principu. Když zaměříme pozornost na smysly, dochází ke zklidnění emocí i myšlenek. Není možné vnímat plně svými smysly a myslet přitom na minulost či budocnost.
 • Posiluje emoční odolnost, psychické i fyzické zdraví
  Zaměření pozornosti dětí na to, co se děje v nich nebo kolem nich, je účinným nástrojem seberegulace, který rozvíjí emoční i kognitivní inteligenci, podporuje učení, soustředění, paměť, pozitivní myšlení a celkovou rovnováhu.
 • V kartičkách děti najdou 49 všímavých úkolů na 7 témat na procvičování svých dovedností a laskavých skutků vůči sobě, světu a druhým.

Připomínat dětem jednoduché pravdy o tom, kdo jsou,
je jedna z nejcennějších věcí, které jim můžeme v životě dát.

Je to podstata rodičovství. 

Připomínejme dětem, kdo jsou, aby nezapomněly,
a připomínejme to sobě, abychom si vzpomněli.

Potřebujete se na něco zeptat?
Nebo s něčím pomoci?

Napište mi na info@tisictvariradosti.cz,
ráda vám pomohu. 🙂