emoční učebnice, které připravují děti pro opravdový život

PhDr. Jana Kubíčková, PhD. 

499 Kč / 20 € 

499 Kč / 20 € 

499 Kč / 20 € 

Proměňte VELKÉ EMOCE malých dětí

na jejich VELKÉ UČITELE

Elektronické knihy ve formátu PDF, které budou dětem sloužit celé dětství:
rychlé dodání na email a neomezené kopie dle licence.

 • Jedinečné emoční učebnice pro rozvoj emocionálních dovedností, emoční inteligence, odolnosti a zralosti dětí
 • Pracovní knihy pro děti od 4 -12 let k využití v doma, školách, školkách, v psychoterapii/poradenství
 • Laskavý průvodce dětí světem emocí, i když život bolí, nebo se děje jinak, než si přejí
 • Ucelený a originální koncept 7 kroků k emoční odolnosti: Rozumím svým emocím, Vnímám své emoce, Poznám své emoce, Ovládám své emoce, Zvládám své emoce, Zvládám své myšlenky a Rozvíjím emoční protilátky
 • Vydejte se s dětmi na cestu za poznáváním a zvládáním velkých emocí strachu, smutku a vzteku a na každé z jejích 7 zastávek získejte dovednosti, které vám budou sloužit celý život
 • V každé knize najdete přes 100 pracovních listů, 2 rodinné hry a 50 účinných technik, tvořivých úkolů a všímavých aktivit, které přináší okamžitou úlevu od stresu a náročných emocí

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

objednejte si všechny 3 učebnice v cenově zvýhodněné akci

česká verze

1497 - 1299 Kč

 • 3 pracovní knihy plus celkem 9 bonusů
 • možnost jednoduché licence i multilicence

E-kniha

Emoční Učebnice Můj Učitel Strach

BONUS č. 1

E-kniha Průvodce dětským strachem

BONUS č. 2

Hra Všímavá Stezka Strachu

BONUS č. 3

Plánovač Můj den a Můj týden

E-kniha

Emoční Učebnice Můj Učitel Hněv

BONUS č. 1

Hra Všímavá Stezka Hněvu

BONUS č. 2

Roční a týdenní kalendář

BONUS č. 3

Pracovní list Mapa mého srdce

E-kniha

Emoční Učebnice Můj Učitel Smutek

BONUS č. 1

Metodika regulačních zón

BONUS č. 2

Kalendář aktivit: Moje denní rituály

BONUS č. 3

Dopis na rozloučenou

Jednoduchá licence
pro rodiče

1299 Kč

Multilicence pro odborníky a organizace (školy, školky, psychologická centra)

2499 Kč 

objednejte si všechny 3 učebnice v cenově zvýhodněné akci

slovenská verze

63 - 55 €

 • 3 pracovní knihy plus celkem 9 bonusů
 • možnost jednoduché licence i multilicence

Jednoduchá licence
pro rodiče

 55 €

Multilicence pro odborníky a organizace (školy, školky, psychologická centra)

 104 €

co jsou emoční učebnice tisíc tváří radosti?

Jediné učebnice, které učí, jak emoce zvládat, rozumět jim
a vyjadřovat je laskavě k sobě a druhým

Představte si, že by jednou z učebnic předškolního a školního vzdělávání byla kniha, která vaše dítě učí poznat, kdo je, bez ohledu na to, co se v jeho životě děje. Učebnice, která by ho místo k akademickému úspěchu vedla k sebehodnotě a k sebedůvěře, k laskavosti k druhým k respektu vůči světu kolem.

V systému vzdělávání dlouhodobě a bolestivě chybí místo pro rozvíjení emocionálních dovedností.
Tlak na to, aby byly děti neustále výkonné a současně hodné, veselé, odvážné a nesobecké, jim brání navázat vztah s důležitými emocemi, které zůstávají nevyužitým zdrojem sebehodnoty a životní síly.

Emoční učebnice byly vytvořené na základě poznatků dětské neuropsychologie, pozitivní psychologie, kognitivní terapie a na principech všímavosti a vědomého rodičovství.

Každá emoční učebnice byla vytvořena jako ucelený průvodce jednou z velkých emocí formou naučně-hravého pracovního sešitu.
Děti si v jednotlivých úkolech, v prožitkovém tvoření
a ve všímavých aktivitách procvičí zpracování emoce od jejího rozeznání, přes techniky zklidnění
a zdravého sebevyjádření, až po začlenění získaných dovedností do běžného života.

pro koho jsou emoční učebnice určeny 

 • Emoční učebnice jsou určeny pro děti od 4 do 12 let, lze je však využít v jakýchkoli prožitkových a tvořivých aktivitách pro děti starší i mladší.
 • Kromě domácího prostředí, dětských skupin, škol a školek jsou určeny také pro dětské psychology, psychoterapeuty, speciální pedagogy a všechny pomáhající profese, které pracují s dětským prožíváním.

co přináší emoční učebnice dětem

 • Navážou zdravý vztah se všemi svými emocemi a naučí se využívat dary každé z nich.
  Stanou se tvůrcem svého života bez ohledu na to, co se v jejich životě děje.
 • Přestanou se stydět za svůj strach, bát se svého smutku, vinit se za svůj vztek.
  Emoce přestanou být velkým strašákem a začnou být velkým učitelem.
 • Naučí se poznávat a používat své emoční zdroje.
  Budou vědět, co mohou dělat, když se život neděje tak, jak si přejí. 
 • Naučí se vyjadřovat své emoce laskavě a bez zraňování sebe nebo druhých.
 • Osvojí si účinné nástroje pro zklidnění emocí a techniky pro zvládání emocí
 • Rozeznají pravdivé myšlenky od nepravdivých a opustí ty, které jim neslouží.
 • Naučí se netrápit tím, co nemohou změnit, a věnovat sílu tomu, co změnit mohou.
 • Začnou věřit, že mohou zvládnout vše, co je potkává, a dosáhnout všeho, co si přejí.
  Prohloubí svou sebedůvěru, sebevědomí a sebelásku.

co přináší učebnice rodičům a průvodcům dětí 

 • Přes 100 pracovních listů52 účinných technik, zábavných cvičení, tvořivých úkolů a všímavých aktivit, které přináší okamžitou úlevu od náročných emocí a posilují sebehodnotu a sebedůvěru dětí.
 • 2 rodinné/společenské hry, při kterých strávíte s dětmi smysluplný čas, poznáte, kdo opravdu jsou, a pomůžete jim získat dovednosti a nástroje, které jim budou sloužit celý život.

 • Pomůžete dětem posílit jejich seberegulaci: způsob, kterým děti zachází se svými emocemi ovlivňuje hladinu jejich celkové životní energie, kvalitu imunitního systému, spánku, hormonálních a psychických funkcí a energetického metabolismu.

 • Pomůžete dětem zmírnit dlouhodobý stresdoplnit jejich emoční zdroje.

 • Podpoříte děti v trénování jejich emoční odolnosti: schopnosti odrazit se od náročných situací silnější a zvládat budoucí situace lépe.

nahlédněte blíž ...

česká a slovenská verze

Můj Učitel Strach

Laskavý průvodce strachem pro děti

 • Jak se spojit s mocí svých emocí a naučit se jednou provždy 
  zvládat svůj strach, úzkost i každodenní starosti
 • Jedinečná Emoční Učebnice ve formátu PDF,
  ve které se děti vydají na cestu poznávání a zvládání
  svého strachu, úzkostných obav a každodenních starostí
 • Přes 100 pracovních listů, 2 rodinné hry a 52 účinných technik, tvořivých úkolů a všímavých aktivit, které přináší okamžitou úlevu od stresu, strachu a úzkosti
 • Jednoduché a efektivní nástroje pro děti od 4 do 12 let,
  díky kterým se naučí zklidnit se a zvládnout to, co je potkává

 • 3 plnohodnotné bonusy ZDARMA

česká a slovenská verze

Můj Učitel Hněv

Laskavý průvodce hněvem pro děti

 • Jak se spojit s mocí svých emocí a naučit se jednou provždy 
  zvládat svůj hněv a vztek bez ubližování sobě i druhým
 • Jedinečná Emoční Učebnice ve formátu PDF, ve které se děti vydají na cestu poznávání svého hněvu, osvojí si respekt
  k sobě i k druhým, posílí svou sebehodnotu a své sebevědomí
 • Přes 100 pracovních listů, 2 rodinné hry a 50 účinných technik, tvořivých úkolů a všímavých aktivit, které pomáhají dětem porozumět příčinám svého vzteku a vyjadřovat ho laskavě k sobě i k druhým
 • Jednoduché a efektivní nástroje pro děti od 4 do 12 let,
  díky kterým se naučí kdykoliv se zklidnit, ovládat lépe své myšlenky i jednání a vyjadřovat hněv laskavější cestou

 • 3 plnohodnotné bonusy ZDARMA

česká a slovenská verze

Můj Učitel Smutek

Laskavý průvodce smutkem pro děti

 • Jedinečná Emoční učebnice pro děti od 4 - 12 let, která pomáhá dětem zvládat zdravě pocity smutku či osamělosti, projít si ztrátou někoho blízkého, smířit se s neúspěchem

  či se zklamáním, rozvíjet soucit a uvědomit si ve svém životě zdroje radosti a vděčnosti

 • Přes 100 pracovních listů, společenských her, tvořivých technik a všímavých aktivit, které pomáhají dětem porozumět svému smutku a zvládat jej tak, aby z něj mohly vyjít silnější.

 • Jednoduché a efektivní hravé úkoly, díky kterým se děti naučí hodnotit míru svého smutku a požádat o pomoc. Porozumí
  5 fázím truchlení a naučí se jimi procházet tak, aby mohly opět prožívat radost a štěstí. 

 • 3 plnohodnotné bonusy ZDARMA

   

Potřebujete se na něco zeptat?
Nebo s něčím pomoci?

Napište mi na info@tisictvariradosti.cz,
ráda vám pomohu. 🙂