emoční učebnice, které připravují děti pro opravdový život

PhDr. Jana Kubíčková, PhD. 

Proměňte VELKÉ EMOCE malých dětí

na jejich VELKÉ UČITELE

 • Jedinečné emoční učebnice pro rozvoj emocionálních dovedností, emoční inteligence, odolnosti a zralosti dětí
 • Pracovní knihy pro děti od 4 -12 let k využití v domácím prostředí, školách, školkách, v psychoterapii či poradenství
 • Laskavý průvodce dětí světem emocí, i když život bolí, nebo se děje jinak, než si přejí
 • Ucelený a originální koncept 7 kroků k emoční odolnosti: Rozumím svým emocím, Vnímám své emoce, Poznám své emoce, Ovládám své emoce, Zvládám své emoce, Zvládám své myšlenky a Rozvíjím emoční protilátky
 • Vydejte se s dětmi na cestu za poznáváním a zvládáním velkých emocí strachu, smutku a vzteku a na každé z jejích 7 zastávek získejte dovednosti, které vám budou sloužit celý život
 • V každé knize najdete přes 100 pracovních listů, 2 rodinné hry a 50 účinných technik, tvořivých úkolů a všímavých aktivit, které přináší okamžitou úlevu od stresu a náročných emocí

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Elektronická kniha ve formátu PDF, která bude dětem sloužit celé dětství:
rychlé dodání na email a neomezené kopie dle licence.

co jsou emoční učebnice tisíc tváří radosti?

Jediné učebnice, které učí, jak emoce zvládat, rozumět jim
a vyjadřovat je laskavě k sobě a druhým

Představte si, že by jednou z učebnic předškolního a školního vzdělávání byla kniha, která vaše dítě učí poznat, kdo je, bez ohledu na to, co se v jeho životě děje. Učebnice, která by ho místo k akademickému úspěchu vedla k sebehodnotě a k sebedůvěře, k laskavosti k druhým k respektu vůči světu kolem.

V systému vzdělávání dlouhodobě a bolestivě chybí místo pro rozvíjení emocionálních dovedností.
Tlak na to, aby byly děti neustále výkonné a současně hodné, veselé, odvážné a nesobecké, jim brání navázat vztah s důležitými emocemi, které zůstávají nevyužitým zdrojem sebehodnoty a životní síly.

Emoční učebnice byly vytvořené na základě poznatků dětské neuropsychologie, pozitivní psychologie, kognitivní terapie a na principech všímavosti a vědomého rodičovství.

Každá emoční učebnice byla vytvořena jako ucelený průvodce jednou z velkých emocí formou naučně-hravého pracovního sešitu.
Děti si v jednotlivých úkolech, v prožitkovém tvoření
a ve všímavých aktivitách procvičí zpracování emoce od jejího rozeznání, přes techniky zklidnění
a zdravého sebevyjádření, až po začlenění získaných dovedností do běžného života.

pro koho jsou emoční učebnice určeny 

 • Emoční učebnice jsou určeny pro děti od 4 do 12 let, lze je však využít v jakýchkoli prožitkových a tvořivých aktivitách pro děti starší i mladší.
 • Kromě domácího prostředí, dětských skupin, škol a školek jsou určeny také pro dětské psychology, psychoterapeuty, speciální pedagogy a všechny pomáhající profese, které pracují s dětským prožíváním.

co přináší emoční učebnice dětem

 • Navážou zdravý vztah se všemi svými emocemi a naučí se využívat dary každé z nich.
  Stanou se tvůrcem svého života bez ohledu na to, co se v jejich životě děje.
 • Přestanou se stydět za svůj strach, bát se svého smutku, vinit se za svůj vztek.
  Emoce přestanou být velkým strašákem a začnou být velkým učitelem.
 • Naučí se poznávat a používat své emoční zdroje.
  Budou vědět, co mohou dělat, když se život neděje tak, jak si přejí. 
 • Naučí se vyjadřovat své emoce laskavě a bez zraňování sebe nebo druhých.
 • Osvojí si účinné nástroje pro zklidnění emocí a techniky pro zvládání emocí
 • Rozeznají pravdivé myšlenky od nepravdivých a opustí ty, které jim neslouží.
 • Naučí se netrápit tím, co nemohou změnit, a věnovat sílu tomu, co změnit mohou.
 • Začnou věřit, že mohou zvládnout vše, co je potkává, a dosáhnout všeho, co si přejí.
  Prohloubí svou sebedůvěru, sebevědomí a sebelásku.

co přináší učebnice rodičům a průvodcům dětí 

 • Přes 100 pracovních listů52 účinných technik, zábavných cvičení, tvořivých úkolů a všímavých aktivit, které přináší okamžitou úlevu od náročných emocí a posilují sebehodnotu a sebedůvěru dětí.
 • 2 rodinné/společenské hry, při kterých strávíte s dětmi smysluplný čas, poznáte, kdo opravdu jsou, a pomůžete jim získat dovednosti a nástroje, které jim budou sloužit celý život.

 • Pomůžete dětem posílit jejich seberegulaci: způsob, kterým děti zachází se svými emocemi ovlivňuje hladinu jejich celkové životní energie, kvalitu imunitního systému, spánku, hormonálních a psychických funkcí a energetického metabolismu.

 • Pomůžete dětem zmírnit dlouhodobý stresdoplnit jejich emoční zdroje.

 • Podpoříte děti v trénování jejich emoční odolnosti: schopnosti odrazit se od náročných situací silnější a zvládat budoucí situace lépe.

nahlédněte blíž ...

Můj Učitel Strach

Laskavý průvodce strachem pro děti

 • Jak se spojit s mocí svých emocí a naučit se jednou provždy 
  zvládat svůj strach, úzkost i každodenní starosti
 • Jedinečná Emoční Učebnice ve formátu PDF,
  ve které se děti vydají na cestu poznávání a zvládání
  svého strachu, úzkostných obav a každodenních starostí
 • Přes 100 pracovních listů, 2 rodinné hry a 52 účinných technik, tvořivých úkolů a všímavých aktivit, které přináší okamžitou úlevu od stresu, strachu a úzkosti
 • Jednoduché a efektivní nástroje pro děti od 4 do 12 let,
  díky kterým se naučí zklidnit se a zvládnout to, co je potkává

 • 3 plnohodnotné bonusy ZDARMA

Můj Učitel Hněv

Laskavý průvodce hněvem pro děti

 • Jak se spojit s mocí svých emocí a naučit se jednou provždy 
  zvládat svůj hněv a vztek bez ubližování sobě i druhým
 • Jedinečná Emoční Učebnice ve formátu PDF, ve které se děti vydají na cestu poznávání svého hněvu, osvojí si respekt
  k sobě i k druhým, posílí svou sebehodnotu a své sebevědomí
 • Přes 100 pracovních listů, 2 rodinné hry a 50 účinných technik, tvořivých úkolů a všímavých aktivit, které pomáhají dětem porozumět příčinám svého vzteku a vyjadřovat ho laskavě k sobě i k druhým
 • Jednoduché a efektivní nástroje pro děti od 4 do 12 let,
  díky kterým se naučí kdykoliv se zklidnit, ovládat lépe své myšlenky i jednání a vyjadřovat hněv laskavější cestou

 • 3 plnohodnotné bonusy ZDARMA

Můj Učitel Smutek

Laskavý průvodce smutkem pro děti