E-book ZDARMA

Všímavé kostky ZDARMA

Adventní kalendář ZDARMA

PLAKÁT
Desatero Dětské Duše

Nejdůležitějším cílem rodičovství je podporovat sebehodnotu a sebedůvěru dětí. Pomáhat jim každý den objevovat a rozvíjet, kdo jsou a kým mohou být.

  • Co je to to nejdůležitější v přístupu k dětem?
  • Jak se s nimi spojit, aby mohly nalézt sebe? Jak jim připomínat, kdo jsou, a jak rozvíjet, kým mohou být?
  • A kdybychom nedávali nic jiného, kterých 10 věcí ve vztahu k dětem by stačilo?

PLAKÁT
Laskavost v rodičovství

"Jednoho dne se ohlédnete a budou velcí.

A jediné, na čem bude záležet, je,

kolik laskavosti v dětství zažily."

  • Co znamená laskavost v rodičovství?
  • Stáhněte si 14 bodů, co v rodičovství znamená laskavost a jak ji žít.

PLAKÁT
Řekněte dětem

30 pozitivních vět

a změňte jejich svět

Která slova pomáhají programovat mozek dětí

pozitivním způsobem?

Vytvářet nová neuronová spojení,

která upevňují zdravé sebepojetí a důvěru?

Zpochybnit negativní myšlenky? Posílit váš vztah s dětmi?

Která slova by stačila, pokud by nebyla žádná jiná?

Dítě, u kterého se teprve formuje sebepojetí, více slyší kritiku, než pochvalu, a mnohem rychleji si vytvoří negativní sebeobraz, než pozitivní. Není to žádný osobnostní rys. Toto negativní zkreslení – sklon klást větší důraz na negativní zkušenosti, bylo desítky tisíc let otázkou přežití.
Přežili jednoduše ti, kteří si nebezpečí kolem sebe dokázali všímat lépe a rychleji.

Dnes je nejvíce ohrožujícím zážitkem ztráta blízkosti, lásky, pocitu vlastní hodnoty a důležitosti
pro druhé. A dítě jen využívá nejstarší nastavení mozku, aby se před těmito ohroženími ochránilo.

Jeho vnímání, chování či uvažování pak mohou být zkreslené a ovlivňují jeho sebeobraz a důvěru
ke druhým. Dobrou zprávou je, že mozek je neuroplastický a umožňuje měnit neuronové spoje
v závislosti na nových podnětech, informacích a zkušenostech.

Jeden ze způsobů, kterým vytváříme u dětí nová neuronová spojení, je prostřednictvím slov.
Slova, která děti slyší, nejsou pro ně nikdy jenom slova. Jsou to stavební jednotky jejich sebeobrazu.
Stavební jednotky vnějšího světa, který může být bezpečné nebo naopak ohrožující místo.

Říká se, že dítě slyší za den několik set negativních slov
a je třeba 7 laskavých slov, aby se vyvážil efekt 1 negativního.

PLAKÁT
Zdravá sebehodnota dítěte

U dospělého zdravé projevy sebehodnoty a sebevědomí,
u dětí často projev zlobení, neposlušnosti a nevychovanosti.

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč to tak je?
Proč volíme oko za oko, duši za duši, "já jsem nemohla, ty nemůžeš"?

Proč nás zdravá síla dětské sebehodnoty tak ohrožuje? Co nám zrcadlí? Schopnost být si
za všech okolností vědom vlastní hodnoty, umět ji chránit a bojovat za ni, být viděn a slyšen?
Části, které nám samým tak moc chybí, a udělali bychom vše, abychom to v dospělosti uměli stejně?

Děti jsou po generace vychovávány v tom, že ta největší hodnota je v něčem jiném.

Že poslušnost vede ke slušnosti. Že identita je něco, co je potřeba najít.
Že království bude jejich, až splní tři úkoly, zlomí dávné prokletí a přemohou draka.

Tváříme se, že je to neškodné, že je to jediná cesta ke štěstí.
Jediná cesta, která je dovede od vlastní bezcennosti k cennosti.

Sebehodnota dětí se nerodí z uvědomnění, že jsou jedinečné, výjimečné, speciální, lepší, než druhé,
ale že ji mohou žít a chránit ji.

Je to síla, která, když ji nezašlapeme, povede správnou cestou nejen je, 
ale vrátí na správnou cestu také nás.

Zážitkové pátračky za 49 Kč