PhDr. Jana Kubíčková, PhD.

  • Je vystudovanou psycholožkou s doktorátem z Vývojové psychologie
  • Vystudovala také religionistiku, absolvovala výcvik v krizové intervenci a řadu seminářů z oblasti práce s traumatem a emocema
  • Je autorkou první publikace na téma Transgenerační Psychologie v Čechách a na Slovensku, která hledá kořeny emočních, vztahových či rodinných problémů v neuzdravených zkušenostech minulých generací (Úvod do Transgenerační Psychologie Rodiny: Transgenerační přenos vzorců rodinného traumatu a zdroje jeho uzdravení, Portál, 2011)
  • V roce 2010 se přestěhovala do Austrálie, kde studovala Naturopatii a také Rayid terapii: rodinné poradenství založené na práci s celým rodinným systémem a přizpůsobení rodičovského stylu dle přirozenosti dítěte a jeho specifického vztahu k různým postavám v rodině
  • Po návratu do ČR se věnovala naturopatickému poradenství v oblasti celostní medicíny a je také autorkou projektu Kompas ke zdraví